اشارات قرآن به ظهور حضرت

برای اینکه مشخص شود چند بار آمدن موعود در قرآن ذکر شده ، نیاز به بیان مقدمه ای است . از دو دسته آیات قرآن، می توان برای وجود حضرت ولی عصر (عج) و ظهور آن حضرت استفاده نمود:

سردرگمی در تفسیر پسر انسان

برخی از سردرگمی ها پسر انسان را در اول خنوخ احاطه کرده است، به ویژه در اول خنوخ 71:14 زمانی که هویت این شخصیت آشکار می شود. این مقاله به نفع قرائت ساده اول خنوخ 71:14 استدلال می کند که پدرسالار خنوخ را به عنوان این شخصیت معرفی می کند.

منجی خواهی در مسیحیت

برای بازگشت عیسی آماده باشید – دعا برای 3 نوامبر. همه خداوند را ستایش کنید! از خود بپرسید، اگر عیسی همین الان برمی گشت، آیا شما را برای ملاقات با او گرفتار می کنند یا پشت سر می گذارید؟ ما باید واقعاً به این موضوع فکر کنیم. بسیاری در بدن مسیح همیشه طوری زندگی نمی کنند که گویی ما واقعاً معتقدیم که خدا هر روز برمی گردد. ما در مورد آن دعا می کنیم و در مورد آن می خوانیم، اما همیشه «در مورد آن زندگی نمی کنیم».