نام مجموعهمدرسه علمیه آل یاسین
مسئول ایستگاه
ناممحمد
نام خانوادگیمحمدی
کد ملی2440285919
آدرس۴۵ متری عمار یاسر انتهای کوچه ۶
تلفن ثابت+982537710181
شماره ایتا09194525780
شماره همراه09194525780
بارگزاری تصویر کارت ملی مسئولبارگزاری تصویر کارت ملی مسئول
بارگزاری تصویر پشت کارت ملیبارگزاری تصویر پشت کارت ملی
تصویر صفحه اول شناسنامهتصویر صفحه اول شناسنامه
مسئول جایگزین:
نامسید امیر
نام خانوادگیرحیمی منش
کد ملی4580476001
تلفن ثابت02537777241
شماره همراه+989105842949
شماره ایتا+989105842949
لیست برنامه ها و فعالیتهای مورد نظر:
برنامه های خدماتی:
  • سایر
برنامه های پذیرایی:
  • نوشیدنی سرد
  • نوشیدنی گرم
  • اطعام
سایر برنامه های مورد نظر

تبلیغی بصیرتی

متراژ مورد نیاز:3*6
مشخصات خادمین
مشخصات
نام و نام خانوادگینام پدرکد ملی
ابوالفضل ابراهیم پورعطیم0312951205
Date Created15 اسفند 1401
Approval StatusUnapproved
You are not allowed to view this content.