نام مجموعهکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم
مسئول ایستگاه
ناممحمد
نام خانوادگیغفاری
کد ملی0370089294
آدرسشهرک قدس ابتدای خیابان هدایت
تلفن ثابت32857800
شماره ایتا09127476024
شماره همراه09127476024
بارگزاری تصویر کارت ملی مسئولبارگزاری تصویر کارت ملی مسئول
بارگزاری تصویر پشت کارت ملیبارگزاری تصویر پشت کارت ملی
تصویر صفحه اول شناسنامهتصویر صفحه اول شناسنامه
مسئول جایگزین:
نامکاظم
نام خانوادگیمحمدخانی
کد ملی0384199410
تلفن ثابت32857800
شماره همراه09102041995
شماره ایتا09102041995
لیست برنامه ها و فعالیتهای مورد نظر:
برنامه های خدماتی:
  • سایر
سایر برنامه های مورد نظر

اجرای برنامه های فرهنگی و هنری ویژه کودک و نوجوان

متراژ مورد نیاز:3*24
مشخصات خادمین
مشخصات
نام و نام خانوادگینام پدرکد ملی
فاطمه بیگدلیسلطانعلی0381386211
Date Created13 اسفند 1401
Approval StatusUnapproved
You are not allowed to view this content.