نام مجموعهسه شنبه های مهدوی
مسئول ایستگاه
نامسعید
نام خانوادگیمیراحمدی
کد ملی2993883811
آدرسقم خ امام کوچه 46 پلاک 392
تلفن ثابت02536636491
شماره ایتا09108803058
شماره همراه09108803058
بارگزاری تصویر کارت ملی مسئولبارگزاری تصویر کارت ملی مسئول
بارگزاری تصویر پشت کارت ملیبارگزاری تصویر پشت کارت ملی
تصویر صفحه اول شناسنامهتصویر صفحه اول شناسنامه
مسئول جایگزین:
نامحسین
نام خانوادگیاکبری
کد ملی2
تلفن ثابت02536636491
شماره همراه09193571220
شماره ایتا09193571220
لیست برنامه ها و فعالیتهای مورد نظر:
برنامه های خدماتی:
  • تعمیرات کیف و کفش
برنامه های پذیرایی:
  • نوشیدنی سرد
  • نوشیدنی گرم
متراژ مورد نیاز:3*12
مشخصات خادمین
مشخصات
نام و نام خانوادگینام پدرکد ملی
احمدچراغی
Date Created12 اسفند 1401
Approval StatusUnapproved
You are not allowed to view this content.