نام مجموعهجوادالائمه
مسئول ایستگاه
نامابراهیم
نام خانوادگیروزبهانی
کد ملی۵۵۷۹۸۱۹۵۹۵
آدرسپردیسان،خیابان شهیدان مومن پور،حوزه علمیه ی جوادالائمه
تلفن ثابت۰۲۵۳۲۳۱۴۴۵۹
شماره ایتا۰۹۱۹۱۰۶۴۸۱۸
شماره همراه۰۹۱۹۱۰۶۴۸۱۸
بارگزاری تصویر کارت ملی مسئولبارگزاری تصویر کارت ملی مسئول
بارگزاری تصویر پشت کارت ملیبارگزاری تصویر پشت کارت ملی
تصویر صفحه اول شناسنامهتصویر صفحه اول شناسنامه
مسئول جایگزین:
ناممحمدرضا
نام خانوادگیمصلی نژاد
کد ملی۲۴۷۱۷۲۵۱۴۷
تلفن ثابت۳۲۳۱۴۴۵۹
شماره همراه۰۹۱۷۴۰۴۴۷۸۵
شماره ایتا۰۹۱۷۴۰۴۴۷۸۵
لیست برنامه ها و فعالیتهای مورد نظر:
برنامه های خدماتی:
  • سایر
برنامه های پذیرایی:
  • نوشیدنی سرد
  • نوشیدنی گرم
  • اطعام
  • سایر
سایر برنامه های مورد نظر

تبلیغی ،مشاوره،کودک ونوجوان،مباحث مهدویت

متراژ مورد نیاز:3*24
مشخصات خادمین
مشخصات
نام و نام خانوادگینام پدرکد ملی
امین گودرزیعلی محمد۵۵۷۹۹۴۹۸۳۹
Date Created11 اسفند 1401
Approval StatusUnapproved
You are not allowed to view this content.