ستاد مردمی اجتماعات مهدوی با کمک های مادی و معنوی مردم فعالیت می نماید.

در صورتی که مایل به کمک نقدی می باشید می توانید از طریق شماره شبای IR050600521001131300000001 به نام کانون فرهنگي تبليغي اجتماعات مهدوي ياوران موعود بانک قرض‌الحسنه مهر ایران یا شماره حساب 1-31300000-11-5210 و یا شماره کارت 6063737010000444 به نام کانون فرهنگي تبليغي اجتماعات مهدوي ياوران موعود نزد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران واریز داشته باشید.

برای هماهنگی یا اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09930802383 تماس بگیرید.